اساتید نمونه در سال 1395
ردیفنام و نام خانوادگیدانشکده
1هاله قائمبهداشت
2الهام علی آبادیبین الملل
3لادن زرشناسپرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
4زینب مشفقیپرستاری ومامایی حضرت فاطمه (س)
5لیلا کارگرفردپرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
6صدیقه عموئیپزشکی
7میترا بصیرت نیاپزشکی
8سهیلا زارعی فرپزشکی
9آناهیتا سناییپزشکی
10الهام علی آبادیپزشکی
11نرگس کربلایی هرفتهپزشکی
12صدیقه شریف زادهپیراپزشکی
13لاله خجستهپیراپزشکی
14زهره مظلومتغذیه و علوم غذایی
15اکرم جمشید زادهداروسازی
16فاطمه لوایی مشهدیدندانپزشکی
17مریم فیروز مندیدندانپزشکی
18آزیتا آزاددندانپزشکی
19زهرا امامیدندانپزشکی
20شیوا ابراهیمیانعلوم توانبخشی
21الهام نادر زادهپیراپزشکی استهبان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-1 9:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ