اساتید نمونه سال 1393
ردیفنام و نام خانوادگیدانشکده
1 منصوره دهقانی بهداشت
2 زهرا زمانیان بهداشت
3 اعظم جوکار پرستاری و مامایی حضرت زهرا (س)
4 فرخنده شریف پرستاری و مامایی حضرت زهرا (س)
5 فریده سعادت پرستاری و مامایی حضرت زهرا (س)
6 صدیقه ابراهیمی پزشکی
7 طاهره اسماعیل پور پزشکی
8 الهام افلاکی پزشکی
9 میترا امینی پزشکی
10 طاهره طلایی پزشکی
11 پونه مکرم پزشکی
12 بهیه نام آور پزشکی
13 زهرا وجدانی پزشکی
14 کی نوش همایونی پزشکی
15 نسرین شکرپور پیراپزشکی
 16 سارا رسول امینی داروسازی
 17 شیوا همتی داروسازی
 18 زهره جعفری اشکاوندی دندانپزشکی
 19 فهیمه رضازاده دندانپزشکی
 20 شبنم عجمی دندانپزشکی
 21 زهرا رجحانی شیرازی علوم توانبخشی
 22 مریم وهاب علوم توانبخشی
 23 افسانه دانیالی مدیریت و اطلاع رسانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-1 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ