اساتید نمونه سال 1394
ردیفنام و نام خانوادگیدانشکده
1سرور اینالوپزشکی
2مریم پاک فطرتپزشکی
3مریم پور صادق فردپزشکی
4حمیرا وفاییپزشکی
5نسرین اسدیپزشکی
6مریم شمساییپزشکی
7فرزانه کتابچیپزشکی
8زهرا باقریپزشکی
9مهتاب معمارپوردندانپزشکی
10نجمه موحدیاندندانپزشکی
11افسانه وزیندارو سازی
12مرضیه مومن نسبپرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
13زهرا دهقانیپرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
14زهرا کاووسیمدیریت و اطلاع رسانی
15فریبا فرهمندمدیریت و اطلاع رسانی
16طاهره مطیع الهعلوم توانبخشی
17الهام نصیریپردیس خود گردان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-1 9:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ