ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمتدر سال
 1 دکتر مهوش درودچی دانشکده پزشکی1393
 2 دکتر زهره جعفری اشکاوندی دانشکده دندانپزشکی1393
 3 دکتر زهرا زمانیان دانشکده بهداشت1393
 4 دکتر شعله شهیدی دانشکده دندانپزشکی1393
 5 دکتر شیرین فرجادیان دانشکده پزشکی1393
 6 دکتر لیلا معزی دانشکده پزشکی1393
 7 دکتر رفعت باقری دانشکده دندانپزشکی1393
 8 دکتر فرحناز شرف الدین دانشکده دندانپزشکی1393
 9 دکتر فرشته شفیعی دانشکده دندانپزشکی1393
 10 دکتر فائزه قادری دانشکده دندانپزشکی1393
 11 دکتر منصوره دهقانی دانشکده بهداشت1393
 12 دکتر زهره کرمی زاده دانشکده پزشکی1393
 13 دکتر مهتاب معمار پور دانشکده دندانپزشکی1393
 14 دکتر زهرا رجحانی شیرازی دانشکده توانبخشی1393
 15 دکتر نگار آذر پیرا مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم1393
 16 دکتر فرخنده شریف دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1393


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1مرضیه اکبر زادهدانشکده پرستاری و مامایی1394
2دکتر فاطمه زالدانشکده علوم نوین1394
3دکتر نغمه ستار احمدیدانشکده پزشکی1394
4دکتر سها نمازیدانشکده دارو سازی1394
5دکتر فرخنده شریفدانشکده پرستاری و مامایی1394
6دکتر فرشته شفیعیدانشکده دندانپزشکی1394
7دکتر بیتا گرامی زادهدانشکده پزشکی1394
8دکتر ناهید حاتمدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1394
9دکتر زهره جعفری اشکاوندیدانشکده دندانپزشکی1394
10دکتر زهره مصطفوی پوردانشکده پزشکی1394
11دکتر مهتاب معمار پوردانشکده دندانپزشکی1394
12دکتر آزاده اندیشه تدبیردانشکده دندانپزشکی1394
13دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی1394
14دکتر شیرین فرجادیاندانشکده پزشکی1394
15دکتر مهرنوش درود چیدانشکده پزشکی1394


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1دکتر لاله محمودیدانشکده دارو سازی1395
2دکتر آزاده حامدیدانشکده دارو سازی1395
3دکتر فرخنده شریفدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1395
4مرضیه اکبر زادهدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1395
5دکتر سعیده خجسته پوردانشکده دندانپزشکی1395
6دکتر آزاده اندیشه تدبیردانشکده دندانپزشکی1395
7دکتر شعله شهیدیدانشکده دندانپزشکی1395
8دکتر رفعت باقریدانشکده ندانپزشکی1395
9دکتر شبنم عجمیدانشکده دندانپزشکی1395
10دکتر معصومه امام قریشیدانشکده علوم نوین1395
11دکتر معصومه حاتمدانشکده پزشکی1395
12دکتر طاهره طلاییدانشکده پزشکی1395
13دکتر زهرا وجدانیدانشکده پزشکی1395
14دکتر زهرا باقریدانشکده پزشکی1395
15دکتر آفاق معطریدانشکده پزشکی1395
16دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی1395
17دکتر پیوند باستانیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
18دکتر زهرا کاوسیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
19دکتر ناهید حاتمدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-16 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ