ردیف نام و نام خانوادگی محل خدمتدر سال
 1 دکتر مهرنوش درودچی دانشکده پزشکی1396
 2 دکتر عاطفه ثقه الاسلام دانشکده پزشکی1396
 3 دکتر سعیده پور احمد دانشکده پزشکی1396
 4 دکتر شیرین فرجادیان دانشکده پزشکی1396
 5 دکتر زهره مصطفوی پور دانشکده پزشکی1396
 6 دکتر نغمه ستار احمدی دانشکده پزشکی1396
 7 دکتر مریم پاک نهاد دانشکده دندانپزشکی1396
 8 دکتر زهرا رجحانی شیرازی دانشکده توانبخشی1396
 9 دکتر اکرم جمشید زاده دانشکده دارو سازی1396
 10 مرضیه اکبرزاده دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1396
 11 دکتر رفعت باقری دانشکده دندانپزشکی1396
 12 دکتر سها نمازی دانشکده دارو سازی1396
 13 دکتر نرگس کربلایی هرفته دانشکده پزشکی1396
 14 دکتر طاهره طلایی دانشکده پزشکی1396
 15 دکتر آزاده حامدی دانشکده دارو سازی1396
 16 دکتر هاله قائم دانشکده بهداشت1396
17دکتر آناهیتا سناییدانشکده پزشکی1396
18دکتر صغری بهمن پوردانشکده پزشکی1396
19دکتر زهرا باقریدانشکده پزشکی1396
20دکتر نگار آذر پیرامرکز پیوند و ترمیم1396
21دکتر زهرا ملازمدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1396
22دکتر فرحناز شرف الدیندانشکده دندانپزشکی1396
23دکتر میترا امینیدانشکده پزشکی1396
24دکتر نسرین شکرپوردانشکده پیراپزشکی1396
25دکتر شیوا فقیهدانشکده تغذیه1396
26دکتر فرزانه فروغی نیادانشکده دارو سازی1396
27دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی1396


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1مرضیه اکبر زادهدانشکده پرستاری و مامایی1394
2دکتر فاطمه زالدانشکده علوم نوین1394
3دکتر نغمه ستار احمدیدانشکده پزشکی1394
4دکتر سها نمازیدانشکده دارو سازی1394
5دکتر فرخنده شریفدانشکده پرستاری و مامایی1394
6دکتر فرشته شفیعیدانشکده دندانپزشکی1394
7دکتر بیتا گرامی زادهدانشکده پزشکی1394
8دکتر ناهید حاتمدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1394
9دکتر زهره جعفری اشکاوندیدانشکده دندانپزشکی1394
10دکتر زهره مصطفوی پوردانشکده پزشکی1394
11دکتر مهتاب معمار پوردانشکده دندانپزشکی1394
12دکتر آزاده اندیشه تدبیردانشکده دندانپزشکی1394
13دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی1394
14دکتر شیرین فرجادیاندانشکده پزشکی1394
15دکتر مهرنوش درود چیدانشکده پزشکی1394


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1دکتر لاله محمودیدانشکده دارو سازی1395
2دکتر آزاده حامدیدانشکده دارو سازی1395
3دکتر فرخنده شریفدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1395
4مرضیه اکبر زادهدانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1395
5دکتر سعیده خجسته پوردانشکده دندانپزشکی1395
6دکتر آزاده اندیشه تدبیردانشکده دندانپزشکی1395
7دکتر شعله شهیدیدانشکده دندانپزشکی1395
8دکتر رفعت باقریدانشکده ندانپزشکی1395
9دکتر شبنم عجمیدانشکده دندانپزشکی1395
10دکتر معصومه امام قریشیدانشکده علوم نوین1395
11دکتر معصومه حاتمدانشکده پزشکی1395
12دکتر طاهره طلاییدانشکده پزشکی1395
13دکتر زهرا وجدانیدانشکده پزشکی1395
14دکتر زهرا باقریدانشکده پزشکی1395
15دکتر آفاق معطریدانشکده پزشکی1395
16دکتر لیلا معزیدانشکده پزشکی1395
17دکتر پیوند باستانیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
18دکتر زهرا کاوسیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
19دکتر ناهید حاتمدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی1395
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-21 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ