ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1دکتر خدیجه السادات نجیبدانشکده پزشکی1393
2دکتر مریم شریفیان درچهدانشکده پزشکی1393
3دکتر معصومه رامبددانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1393
4نرگس شمس الدینیدانشکده بهداشت1393
5گلنوش السادات محمودی نژاددانشکده پزشکی1393
6طاهره شفقتدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1393
7محدثه قنبری جهرمیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1393ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتدر سال
1دکتر معصومه رامبددانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)1394
2گلنوش السادات محمودی نؤاددانشکده پزشکی1394
3دکتر فاطمه حیدریدانشکده پزشکی1394
4نرگس شمس الدینیدانشکده بهداشت1394
5صبا معلمیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1394
6شادی حاجی زمانیدانشکده مدیریت و اطلاع رسانی1394


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتمقطعدر سال
1حانیه جوانمردیدانشکده پزشکیدکترای حرفه ای1395
2سحر حسینیدانشکده پزشکیپایه پزشکی1395


ردیفنام و نام خانوادگیمحل خدمتمقطعدر سال
1هنگامه کسراییپزشکی - واحد خود گردان شهید دوراناستیودنت1396
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-21 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ