اهم اقدامات و فعاليتهايي كه در دفتر رياست دانشگاه و دبيرخانه دفتر رياست انجام ميگيرد به شرح ذيل ميباشد:
 
-         تعيين و برنامه ريزي قرار ملاقات با رياست دانشگاه
 
-         برنامه ريزي جلسات رياست دانشگاه
 
-         برنامه ريزي جلسات قائم مقام رياست دانشگاه
 
-         پاسخگوئي تلفني وحضوري به مراجعين محترم
 
-         تهيه وتنظيم مكاتبات رياست دانشگاه
 
-         تهيه وتنظيم احكام فوق العاده مديريت اعضاء هيات علمي واحكام تمام وقتي مديران ستادي وپزشكان پيام آور
 
-         ثبت ، صدور وتوزيع نامه هاي رياست محترم دانشگاه ، مدير دفتر رياست ، قائم مقام رياست دانشگاه ، مشاور رياست و رئيس كميته برنامه ريزي ومسئول دبيرخانه شوراي سلامت استان
 
-         تايپ نامه هاي رياست دانشگاه ، قائم مقام رياست ، مديردفتررياست وبعضا" رئيس كميته برنامه ريزي وشوراي سلامت
 
-         تايپ كليه احكام فوق العاده مديريت اعضاء هيات علمي وپزشكان تمام وقت پيام آور
 
-         فاكس كليه نامه هاي خارج ازكشور درسطح دانشگاه ونامه هاي داخلي رياست دانشگاه 
 
-         تنظيم كارتابل هاي رياست دانشگاه – قائم مقام رياست دانشگاه و مديردفتررياست
 
-         پيگيري مكاتبات انجام شده حسب الامر رياست دانشگاه
 
 
شماره تماس:         داخلي           2245-2244-2243-2242
                         مستقيم        32122245-       32122244-      32122243-   32122242

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-6 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ