آقاي فروغ بخش

مسنول فناوری اطلاعات دفتر ریاست

32122613

آقاي منابري

مسئول دفتر رييس دانشگاه

32122325

خانم قاسم زاده

منشي رييس دانشگاه

32122714

خانم بهروزي فر

منشي رييس دانشگاه

32122715

خانم فخاري زاده

سرپرست دبيرخانه رياست

32122244

خانم خاني

متصدي امور دفتري و بايگاني

32122243

خانم پايدار

اپراتور و متصدي امور دفتري و بايگاني

32122242

خانم جهانديده

اپراتور و متصدي امور دفتري و بايگاني

32122242

آقاي اذاني

متصدي امور دفتري و بايگاني

32122245

آقاي رحیمی

متصدي امور دفتري و بايگاني

32359317


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-19 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ