نام و نام خانوادگی: دکتر علی بهادر

سمت : رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدرک تحصیلی :  فوق تخصص جراح اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرتبه علمی : استاد

CV
بروز شده درآذر 96

 
تلفن : 32332366
نمابر: 32359317
پست الکترونیک:bahadora@sums.ac.irسوابق تحصیلی و اجرائی و توانمندی های علمی:
 دکترای پزشکی عمومی در سال 61 دانشگاه اصفهان
دکترای جراحی عمومی در سال 66 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای جراحی اطفال در سال 74 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انگلستان
فلو شیپ پیونداعضاء در سال 77
ریاست بیمارستان شهید مطهری جهرم در سال 67 و 68
مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان کهگیلویه بو یر احمد در سال 68 و69
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 76 تا 79
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی شیراز در سال 84 تا 88
رئیس شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی فارس در سال 84 تا 88
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی فارس از سال 84 تا 95
ریاست بخش جراحی کودکان از تاریخ 86 تاکنون
عضو بورد جراحی کودکان ایران از تاریخ 86 تا کنون
مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 90 تاکنون
نماینده ایران در انجمن پیوند اعضاء خاورمیانه از سال 95 تاکنون
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 13/8/96
18/11/96رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-26 6:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ