وظایف و اختیارات کمیته ی آموزشی:

1- پیگیری جهت اطلاع رسانی قوانین و بخش نامه های آموزشی سالانه به دانشجویان
2- پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات دانشجویان در زمینه ی مسائل آموزشی
3- پیگیری های لازم جهت بازنگری در متون و روش های آموزشی
4- پیگیری برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله روش تدریس و ...
5- پیگیری خرید کتب و نرم افزارهای مورد نیاز تحصیل دانشجویان
6- پیگیری های لازم جهت برگزاری اردوهای علمی بین گروهی و کارگاه های تابستانی
7- نظارت بر خدمات آموزشی و کمک آموزشی ارائه شده به دانشجویان به منظور برقراری عدالت آموزشی
8- تدوین گزارش جامع از وضعییت کیفیت و کمیت اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت ارائه به ریاست دانشگاه
9- انجام امور اجرایی مرتبط با آموزش به پیشنهاد کمیته ی آموزشی و تصویب شورای مرکزی
10- پیگیری های لازم جهت برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود و مراسم دانش آموختگی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-25 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ