وظایف و اختیارات کمیته ی رفاهی:

1- پیگیری جهت اطلاع رسانی قوانین و بخش نامه های رفاهی به دانشجویان
2- نظارت بر کلیه ی امور رفاهی مرتبط با دانشجویان
3- پیگیری ارتقاء سطح خدمات رفاهی به دانشجویان
4- پیگیری انتقادات، پیشنهادات و شکایات دانشجویان در زمینه ی مسائل رفاهی
5- اجرای امور رفاهی به پیشنهاد کمیته ی رفاهی و تصویب شورای مرکزی

تبصره: امور رفاهی دانشجویان عبارتند از: تغذیه، سکونت، سهمیه ی چاپ و تکثیر، ایاب و ذهاب، وام های دانشجویی، مهمانسراها، مراکز بهداشتی درمانی، فروشگاه های دانشگاه، خدمات ورزشی و ...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-25 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ