اعضاي هيات امناء دانشگاههااز بین شخصیت های علمی وفرهنگی ویا اجتماعی محلی وکشوری که نقش موثری در توسعه وپیشرفت موسسه مربوط داشته باشند با پيشنهادرئيس دانشگاه به وزير محترم بهداشت ، درمان و‌آ موزش پزشكي وسپس معرفی به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وطی فرایند بررسی وتصمیم گیری مشورتی معرفی شده و با حکم ریاست محترم جمهور به مدت 4 سال منصوب می گردند. تاكنون 33نفر از برجسته ترين شخصيت هاي علمي، اجرائي دانشگاه و کشور به عنوان عضو هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي شيراز منصوب شده اند. و6 نفر از روسای دانشگاهها بعنوان دبیر جلسه و8  نفر از بعنوان وزیر ریاست هیات امنا را در ادوار گذشته عهده دار بوده اند. دبیرخانه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت نظر ریاست محترم دانشگاه وظیفه دعوت از اعضاء ، تهیه دستور کار جلسه وآماده سازی گزارش ها ،مستندات وسوابق ،هماهنگی برای حضور اعضا درجلسه ،تهیه صورتجلسه وابلاغ آن وپیگیری مفاد مصوبات  وسایرامورمرتبط طبق نظام نامه مصوب هیات امنا را دارد. تا قبل از سال 1384 مدیر دفتر ریاست همزمان  مسئولیت دبیرخانه هیات امنا را عهده دار بوده است و با ابلاغ ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم ، دبیرخانه هیات امنا مستقل راه اندازی و  فعال شد. 
آقاي دكتر رضا ملك زاده آقاي دكتر محمد هادي ايمانيه
آقاي دكتر سيد ضياءالدين تابعيآقاي دكتر حمیدرضا پاکشیر    1390 
آقاي دكتر حمیدرضا پاکشیر
آقاي دكتر سيد عبدالرسول طالعيآقاي دكتر حسین نیک نهاد   1390  
آقاي دكتر حسین نیک نهاد
آقاي دكتر محمدرضا آذر  آقاي مهندس  افشاني(استاندار فارس) 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-26 14:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ