از سال 1370 تاكنون، 56جلسه رسمي هيات امناء دانشگاه  و5 جلسه فوق العاده برگزار شده و 1015مصوبه  با 156 تبصره داشته است.

آخرين جلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تاريخ 15/12/1395 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد

در این جلسه بودجه تفصیلی دانشگاه در سال 1395 تصویب شد همچنین برنامه عملیاتی  دانشگاه وتفاهم نامه عقد قرارداد با بانک رفاه به  تصویب رسید  

از سال 1394 با اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وایجاد معاونت برنامه ریزی ،هماهنگی وامور حقوقی ،وزیر محترم بهداشت طی ابلاغی معاونت فوق به عنوان نماینده وزیر در جلسات حاضر می گردند ودبیرخانه مرکزی هیات امنا کما فی سابق نسبت به برگزاری جلسات رسمی وبررسی کارشناسانه دستور کار و... اقدام می نمایند.

تدوین برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها برای سال 95 وابلاغ وپیگیری اجرای آن  وچاپ کتاب آنچه اعضای هیات امنا باید بدانند وتهیه سامانه پایش برنامه عملیاتی وآموزش مدیران پایش در مناطق 10 گانه آمایش کشور و... از جمله اقدام های موثری بود که با همت این معاونت محقق شد. 

نشست منطقه 5 آمایش کشور باجناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم برنامه ریزی ،هماهنگی وامورحقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،جناب آقاي دكتر امين لو   مشاور محترم وزير و دبيرمجامع،‌شوراها و هيئت امناء ،اعضای  هیات امناء  وروسای محترم دانشگا ههای علوم پزشکی بندرعباس ،بوشهر، جهرم ،فسا ویاسوج   مديران محترم امور مالي و بودجه دانشگاههاکلان منطقه 5 آمایش  کشور و همچنین قائم مقام ستادبرنامه ریزی ومدیران  امور مالي و بودجه ، مدیران ومسئولین پایش برنامه عملیاتی  وروسای  دبیرخانه هیات امناء  دانشگاهها فو ق و  سرپرست گروه فکر وبرنامه ریزی عملیاتی دانشگاه  ،مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونت ها ی دانشگاه ودانشکده طب سنتی ،اداره بازرسی وارزیابی عملکرد،مجمع خیرین وآمار وفناوری اطلاعات وارتباطات و..  در  روزچهار شنبه12/3/1395ساعت 30/8 تا 13 به میزبانی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت  برگزار خواهد شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-26 14:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ