بررسي و تائيد گزارش عملكرد ساليانه دانشگاه
آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

آئين نامه پرداخت نظام نوين و طرح كارانه

آئين نامه استاد ممتاز و برتر

آئين نامه هاي اداري ،استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان و اصلاحات آنها

آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه

بررسي و تائيد بودجه تفصيلي ساليانه دانشگاه

بررسي و تائيد اصلاحيه بودجه تفصيلي در بخش هاي آموزش، پژوهش، بهداشت

تعيين ميزان شهريه دانشجويان كارورز، دستيار تخصصي، دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ

صدورمجوز خريد و فروش وسايل نفليه ،‌املاك و ...

موافقت با راه اندازي واحد بين الملل و آموزش هاي آزاد

تصويب ساختار و تشكيلات اداري دانشگاه

تصويب بودجه پژوهش ، ميزان حق الزحمه كار پژوهشي و تجهيز مراكز

تصميم گيري درخصوص امور اعضاي هيات علمي از جمله حقوق ومزایای ایشان ،اعطاي پايه تشويقي، تعهد خدمت ،ميزان حق التدريس، ماموريت آموزشي و...

تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق كاركنان رسمی ،پیمانی وقراردادی  دانشگاه

تعیین وتصویب فوق العاده حقوق کارکنان  براي نمونه طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ، فني مهندسين فني، حق جذب ،فوق العاده سختی کار برخی از رشته های شغلی و برقراری حق سختی کاربرای کارکنان بخشهای ویژه سوختگی و اورژانس
تصویب دستورالعمل اعطاي ماموريت آموزشي ، پرداخت حق اشعه

صدور مجوز استخدام کارکنان -مجوز تغییر وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی –

استماع گزارش حسابرس و تصميم گيري در خصوص بندهاي گزارش از سال 1384 تاكنون

بررسي برنامه مالي و عملياتي ساليانه دانشگاه و تعيين خط مشي و سياستگذاري آن

تصويب تغيير شيوه حسابداري دانشگاه از نقدي به تعهدي

تصويب اجراي برنامه حسابداري تعهدي  موسوم به 5گام و اجراي آن از سال 1389

تصويب ميزان حق مديريت مسئولين دانشگاه

تصويب اهم برنامه هاي اموزشي پژوهشي بهداشتي و درماني دانشگاه

تصويب خط مشي و چگونگي اداره دانشگاه

تعیین مدیر امورمالی دانشگاه

تعیین حسابرس اسناد وصورت های مالی دانشگاه

تصویب دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و اساتید

تصویب دستورالعمل های آئين نامه اداري استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه از جمله فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته ،فوق العاده بدی آب و هوا دستورالعمل آزمون استخدامی،پذیرش و استخدام بهورز ،ماموریت آموزشی،پرداخت کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل،،مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت، مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق ، مراقبت و شیردهی،تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی ،تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی

تصویب دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و اساتید

تصویب برنامه عملیاتی  دانشگاه

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-26 14:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ