اعضاء هيئت رئيسه دانشگاه
 
رئیس دانشگاه
دكتر علی بهادر
مشاور عالی رییس  دانشگاه
دكتر سید منصور کشفی
سرپرست حوزه ریاستدکترعلیرضا صحراگرد
معاون آموزشي
دکتر مصباح شمس
معاون بهداشتي
دكتر عبدالرسول همتی
معاون درمان
دكتر عبدالخالق كشاورزي
معاون دارو و غذا
دكترمحمدجوادخشنود
معاون دانشجوئي و فرهنگي
دكترکورش عزیزی
معاونت تحقيقات و فناوري
دكتریونس قاسمی
معاون توسعه مديريت و منابع
دكتر مهرداد شریفی
معاون بين المللدكتر نصراله عرفاني
رئيس دانشكده پزشكي
دكتر محمد باقر خسروی
مشاور رییس دانشگاه
دکتر محمدرضا  پنجه  شاهین
مشاور رییس دانشگاه
دکتر هاشم منتصری
مدیرروابط عمومي
دكتراکبر اجرایی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطاتدکتر سید هدایت اله فقیه
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت الاسلام دکتر حمید مقامی

 جلسات هیات رییسه طبق شیوه نامه پیوست هر هفته برگزار میگردد

شیوه نامه برگزاری جلسه هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مصوب 15آذر 97

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-24 15:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ