اعضاء هيئت رئيسه دانشگاه
 
رئیس دانشگاه
دكتر علی بهادر
مشاور عالی رییس  دانشگاه
دكتر سید منصور کشفی
سرپرست حوزه ریاستدکترعلیرضا صحراگرد
معاون آموزشي
دکتر مصباح شمس
معاون بهداشتي
دكتر عبدالرسول همتی
معاون درمان
دكتر عبدالخالق كشاورزي
معاون دارو و غذا
دكترمحمدجوادخشنود
معاون دانشجوئي و فرهنگي
دكترکورش عزیزی
معاونت تحقيقات و فناوري
دكتریونس قاسمی
معاون توسعه مديريت و منابع
دكتر مهرداد شریفی
معاون بين المللدكتر نصراله عرفاني
رئيس دانشكده پزشكي
دكتر محمد باقر خسروی
مشاور رییس دانشگاه
دکتر محمدرضا  پنجه  شاهین
مشاور رییس دانشگاه
دکتر هاشم منتصری
مدیرروابط عمومي
دكتراکبر اجرایی
مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطاتدکتر سید هدایت اله فقیه
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهحجت الاسلام دکتر حمید مقامی
 
هر هفته بصورت مستمر و منظم جلسات هیات رییسه دانشگاه  با دستور کار معین تشکیل می شود. و حدود3 ساعت به طول می انجامد. مصوبات جلسه با ابلاغ رئیس دانشگاه جهت پیگیری و اجرا به معاونین محترم دانشگاه و واحدهای ذی ربط ابلاغ می گردد.
محل برگزاري:
 جلسات هيات رئيسه در ساختمان مركزي دانشگاه – دفتر رياست برگزار مي شود همچنین حسب درخواست و نیاز در تمامي واحدهاي دانشگاه از جمله مراكز آموزشي درماني دانشگاه – دانشكده ها – بيمارستان ها و شبكه هاي بهداشت و درمان جلسه برگزار شده و مسائل و مشكلات آن مراكز نيز بصورت ويژه بررسي و تصميم لازم اتخاذ میشود .
 

با پیگیری دبیرخانه هیئت رییسه ، گزارش چگونگی اجرای مصوبات هیات رئیسه دانشگاه هر6 ماه یک بار از معاونتها اخذ وبه رئیس محترم دانشگاه ارائه می گردد و حسب مورد جلساتی به منظور پیگیری و اجرای مصوبات برگزار می شود. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ