اجلاس فصلی روسای شبکه‏ های بهداشت و درمان در پایان هر فصل توسط دفتر امور شبکه های بهداشت و درمان برنامه ریزی و برگزار می گردد. هدف از برگزاری اجلاس روسای شبکه های بهداشت و درمان ساماندهی و برنامه ریزی های راهبردی در پیگیری امورات جاری شبکه های بهداشت و درمان می باشد که از طریق معاونت‏های محترم دانشگاه مورد برنامه ریزی  واقع می گردند.

 تاریخ اجلاس فصل زمستان:  چهارشنبه 95/12/18 – مجتمع ولایت دانشگاه – سالن ابوریحان

  مدعوین جلسه: روسای شبکه های بهداشت و درمان

موضوع جلسه: امورات جاری شبکه های بهداشت و درمان و جمع بندی سالانه

گزارش و مصوبات اجلاس فصلی رؤسای شبکه های بهداشت و درمان دوشنبه 95/3/17
گزارش و مصوبات اجلاس فصلی رؤسای شبکه های بهداشت و درمان چهارشنبه 95/8/26
گزارش و مصوبات اجلاس فصلی رؤسای شبکه های بهداشت و درمان چهارشنبه 95/12/18
گزارش و مصوبات اجلاس فصلی رؤسای شبکه های بهداشت و درمان چهارشنبه 96/05/16
گزارش و مصوبات اجلاس فصلي روساي شبكه هاي بهداشت و درمان- سه شنبه 96/09/14
گزارش و مصوبات اجلاس فصلي روساي شبكه هاي بهداشت و درمان- شنبه 96/12/19
گزارش و مصوبات اجلاس فصلي روساي شبكه هاي بهداشت و درمان- چهار شنبه 97/04/06
گزارش و مصوبات اجلاس فصلي روساي شبكه هاي بهداشت و درمان- سه شنبه 97/08/01

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-25 9:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ