ضرورت وجود هماهنگی های عدیده برای شبکه های بهداشت و درمان در ستاد دانشگاه، سبب گردید موضوع در سال 1385 در هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح و مقرر گردید دفتری تحت عنوان "دفتر امور شبکه ها" در دانشگاه تأسیس و شرح  وظایفی برای آن دفتر تدوین گردد. پس از تصویب موضوع، جناب آقای دکتر عبدالرسول همتی که سابقه طولانی در مسئولیت چندین شبکه همچنین چندین سال نیز سابقه مدیریت ستادی را داشتند بعنوان؛ مشاور رئيس دانشگاه در هماهنگي امور شبكه هاي بهداشتي درماني منصوب گردیدند و شرح وظایف دفتر امور شبکه ها تدوین و به تصویب هیئت محترم رئیسه دانشگاه رسید،

این دفتر از ابتدای تأسیس موفقیت های زیادی داشته که مهمترین آن ایجاد پل ارتباطی بین رؤسای شبکه ها و مدیران ارشد دانشگاه می باشد، مشکلات شبکه ها از یک کانال واحد پیگیری و اولین سطح مراجعه رؤسای شبکه ها در ستاد دانشگاه به این دفتر می باشد.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-21 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ