معاونت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع  آقای محسن ورزنده
 دبیرکمیته HSRمعاونت توسعه 2063
معاونت درمان آقای دکترحسین درویشی  مدیر امور اداری 2218
معاونت پژوهشی  خانم مریم پرند   مدیر دفتر 2314
معاونت آموزشی خانم فرح دانش پژوه  کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانشکده های اقماری 2439
معاونت غذا و دارو  خانم مریم هدایتی  رئیس امور اداری 2526
معاونت دانشجویی فرهنگی  آقای مهندس سید مجتبی میرابراهیمی  مدیر امور دانشجویی 2602
معاونت امور اجتماعی  آقای مهندس داریوش بوستانی  معاون مدیر مولفه های اجتماعی سلامت 2885
معاونت بهداشتی آقای مهندس علی سمتی کارشناس مسئول معاونت فنی 2368
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-5 8:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ